שלום לכולם!

כמו שאתם מבינים כבר מהשם, 3 ההתחלתיים כבר מוכנים!

אז בואו נציג את:

ליויתקורן-התחלתי מים וקשת מיסטורמון התחלתי המים והקשת!

סייפייר-התחלתי אש ורעל מיסטורמון התחלתי האש והרעל

בוצ'ין-התחלתי אדמה וקריסטל מיסטורמוןהתחלתי הבוץ

אלה כל ההתחלתיים בצורות הראשונות שלהם!